images

 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp […]

tư vấn luật doanh nghiệp

images (15)
Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành...

thành lập luật doanh nghiệp

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

luật doanh nghiệp

Công ty Hà Nội Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm: Nhóm dịch vụ về tư vấn: Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp; Tư vấn và giải đáp thắc mắc...

tình trạng hồ sơ luật

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

luật khiếu nại shtt

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

soạn thảo hợp đồng luật

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

luật nhãn hiệu hàng hóa

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

luật sư riêng

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

luật thương mại

13e1c_thuong_mai
(TBKTSG Online) - Đi đôi với sự gia tăng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các vụ tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với các nước nhập khẩu cũng có...

luật dân sự

images
 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do...

tư vấn trực tuyến

luật hình sự

luật sáng chế

 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký nhận con nuôi

Nhận con nuôi là quyền của mỗi công dân khi đáp ứng được các điều kiện về kinh tế, pháp luật của Việt Nam, sau đây,

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Hà Nội Luật xin được hỗ trợ tư vấn quy trình, thủ tục liên quan đến yếu tố nước ngoài đối với vụ việc ly hôn

người hà nội

 Căn cứ Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký nhận con nuôi

Nhận con nuôi là quyền của mỗi công dân khi đáp ứng được các điều kiện về kinh tế, pháp luật của Việt Nam, sau đây,

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Hà Nội Luật xin được hỗ trợ tư vấn quy trình, thủ tục liên quan đến yếu tố nước ngoài đối với vụ việc ly hôn