images (2)

Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định hoặc có thể xác định được – tức là cái “có″. Dự liệu càng […]

tư vấn luật doanh nghiệp

images (15)
Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành...

thành lập luật doanh nghiệp

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

luật doanh nghiệp

Công ty Hà Nội Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm: Nhóm dịch vụ về tư vấn: Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp; Tư vấn và giải đáp thắc mắc...

tình trạng hồ sơ luật

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

luật khiếu nại shtt

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

soạn thảo hợp đồng luật

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

luật nhãn hiệu hàng hóa

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

luật sư riêng

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

luật thương mại

13e1c_thuong_mai
(TBKTSG Online) - Đi đôi với sự gia tăng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các vụ tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với các nước nhập khẩu cũng có...

luật dân sự

images (2)
Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những dự liệu (sự vật, sự kiện, thời điểm, số liệu, mong muốn…) xác định...

tư vấn trực tuyến

luật hình sự

luật sáng chế

Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những

04 nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hiện nay, sự giao dịch mua bán dù trong nội điạ hay trên lĩnh vực ngoại thương giữa các nước với nhau, người ta thường

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cũng như sự hiểu biết chuyên sâu về các quy định pháp luật

người hà nội

Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên liên quan, vạch ra mong muốn mà các bên mưu cầu. Hợp đồng nêu lên những

04 nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hiện nay, sự giao dịch mua bán dù trong nội điạ hay trên lĩnh vực ngoại thương giữa các nước với nhau, người ta thường

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cũng như sự hiểu biết chuyên sâu về các quy định pháp luật