Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu trả lời có tính tham khảo) Hà Nội […]

tư vấn luật doanh nghiệp

images (15)
Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành...

thành lập luật doanh nghiệp

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

luật doanh nghiệp

Công ty Hà Nội Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm: Nhóm dịch vụ về tư vấn: Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp; Tư vấn và giải đáp thắc mắc...

tình trạng hồ sơ luật

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

luật khiếu nại shtt

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

soạn thảo hợp đồng luật

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

luật nhãn hiệu hàng hóa

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

luật sư riêng

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì vốn hay tài sản phải ra sao theo quy định để phát hành hóa đơn? Trả lời: (Câu...

luật thương mại

13e1c_thuong_mai
(TBKTSG Online) - Đi đôi với sự gia tăng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các vụ tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với các nước nhập khẩu cũng có...

luật dân sự

images (9)
a) Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước khi đàm phán: Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo (bước 2), hòan thiện – ký kết hợp đồng (bước 3) là một quy trình...

tư vấn trực tuyến

luật hình sự

Trong một chế độ dân chủ, đã nói đến Toà án là phải nói đến luật sư, nói đến công tác xét xử thì không thể nói

luật sáng chế

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì

Viết sai nhiều hóa đơn có bị phạt hay không?

Kính gửi các luật sư Hà Nội Luật, mong các luật sư tư vấn giúp em trường hợp sau ạ: trong tháng 3 /2012 cháu viết sai rất

Hỏi về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Các luật sư cho tôi được hỏi đối với một công ty, hay doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là như thế nào? Được lợi gì

người hà nội

Các luật sư cho e hỏi về luật mới về phát hành hóa đơn của công ty mới thành lập và công ty đã thành lập lâu rồi thì

Viết sai nhiều hóa đơn có bị phạt hay không?

Kính gửi các luật sư Hà Nội Luật, mong các luật sư tư vấn giúp em trường hợp sau ạ: trong tháng 3 /2012 cháu viết sai rất

Hỏi về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Các luật sư cho tôi được hỏi đối với một công ty, hay doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là như thế nào? Được lợi gì